prof. zw. dr inż. Włodzimierz Juliusz Prosnak

Prof. zw. dr inż. Włodzimierz Juliusz Prosnak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, jest spadkobiercą i kontynuatorem najlepszych tradycji polskiej szkoły aerodynamiki. W swojej karierze zawodowej związany był z Politechniką Warszawską, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutem Oceanografii PAN, gdzie prowadził bardzo aktywną działalność organizacyjną, naukową oraz dydaktyczną.
 
Specjalnością naukową profesora Włodzimierza Prosnaka jest numeryczna mechanika płynów, której był krajowym prekursorem. Jego pierwsza praca oparta na zastosowaniu elektronicznych maszyn liczących pochodzi z 1961 roku (jest więc o 4 lata wcześniejsza od oficjalnej daty powstania numerycznej mechaniki płynów). Jego zasługą jest zainicjowanie i popularyzacja dziedziny, która dzięki postępowi techniki komputerowej jest obecnie najintensywniej rozwijaną gałęzią mechaniki płynów, w polskim środowisku naukowym.
 
Ważną cechą sylwetki uczonego jest praktyczny zmysł inżynierski. Prace profesora Włodzimierza Prosnaka znalazły bowiem szereg praktycznych zastosowań, w tym zwłaszcza w dziedzinie tak zaawansowanej technologicznie, jak lotnictwo. Wyniki badań profesora były wielokrotnie stosowane przez krajowe a także i zagraniczne biura projektowe.
 
Na dorobek naukowy profesora Włodzimierza Prosnaka składa się ponad 110 publikacji naukowych oraz 18 książek i skryptów.
prof. zw. dr inż. Włodzimierz Juliusz Prosnak