prof. dr inż. Olgierd C. Zienkiewicz

Olgierd C. Zienkiewicz urodził się 18 maja 1921 r. w Caterham (Anglia), jako syn Kazimierza Zienkiewicza i Edith V. Penny. Po kilku latach rodzice przeprowadzili się do Katowic, gdzie ojciec pracował jako sędzia okręgowy. Olgierd C. Zienkiewicz ukończył w Katowicach liceum (1939 r.). Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu podjęcie studiów w Polsce. Ponownie znalazł się w Wlk. Brytanii, gdzie skończył Imperial College (B. Sc.), Diploma Imperial College (Ph. D. - 1945 r.) i University of London (D. Sc.).
 
W latach 1949-1957 był wykładowcą na Uniwersytecie w Edynburgu, a do 1961 r. profesorem w Northwestern University w Illinois (USA). Od 1961 r. związał się z Uniwersytetem Walijskim w Swansea, gdzie pracował jako profesor, pełnił również funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej. Był również założycielem i dyrektorem Instytutu Metod Numerycznych w Inżynierii. Profesor Olgierd C. Zienkiewicz kierował także Katedrą Metod Numerycznych w Technice na Uniwersytecie w Barcelonie i podobną na Uniwersytecie Teksaskim w Austin.
 
Profesor Olgierd C. Zienkiewicz jest jednym z najwybitniejszych polskich uczonych II połowy XX wieku, jednym z twórców i prekursorów mechaniki komputerowej. Należy do grona pionierów metody elementów skończonych, a w jego książkach z tej dziedziny po raz pierwszy przedstawiona została pełna metodologia rozwiązywania zagadnień brzegowych i brzegowo-początkowych fizyki matematycznej oraz nauk inżynierskich.
 
Monografia "The Finite Element in Engineering Science" (McGraw Hill, 1971) ukazała się również w polskim tłumaczeniu (Wyd. Arkady, 1972). Z tej książki bardzo wielu polskich naukowców poznawało podstawy MES.
 
Profesor Olgierd C. Zienkiewicz jest autorem i współautorem 25 książek, w tym wydanej - wspólnie z prof. R. Taylorem - w 2000 r. trzytomowej bardzo obszernej monografii dotyczącej MES. Jest również autorem i współautorem ok. 500 artykułów naukowych na temat mechaniki komputerowej, jednym z założycieli pierwszego czasopisma naukowego prezentującego prace z dziedziny mechaniki komputerowej - International Journal of Numerical Methods in Egnineering.
 
Wypromował ponad 70 doktorów, a jego wychowankowie zajmują dzisiaj znaczące i odpowiedzialne stanowiska w nauce i przemyśle. Utworzony przez profesora na Uniwersytecie Walijskim w Swansea zespół badawczy tworzy jeden z ważniejszych na świecie ośrodków zajmujących się MES.
 
Profesor Zienkiewicz był członkiem-założycielem i pierwszym przewodniczącym International Association of Computational Mechanics (IACM). Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Mechanice, afiliowanego przy IACM.
 
Prof. Olgierd C. Zienkiewicz w swoich pracach zawsze zwracał uwagę na fizykalne podstawy rozważanych problemów, interpretację wyników i często odwoływał się do intuicji inżynierskiej. Dzięki temu metoda elementów skończonych, która ma dobrze ugruntowane podstawy matematyczne, jest w pełni akceptowana i zrozumiała dla inżynierów wykorzystujących ją w praktyce.
 
Do tej pory 2 polskie uczelnie - Politechnika Krakowska i Politechnika Śląska, a także 19 zagranicznych uhonorowały profesora Zienkiewicza tytułami doktora honoris causa. Był honorowym doktorem uczelni belgijskich, szwedzkich, norweskich, chińskich, szkockich, niemieckich, francuskich, angielskich, członkiem Royal Society, Royal Academy of Engineering, członkiem zagranicznym US National Academy i Polskiej Akademii Nauk. Został nagrodzony wieloma bardzo prestiżowymi odznaczeniami państwowymi i naukowymi (m.in. Royal Medal from HM Queen Elizabeth II, Medalem "Carl Friedrich Gauss" Niemieckiej Akademii Nauk, Nathan Newmark Medal Amerykańskiego Towarzystwa Mechaniki).
 
Pomysł nagrodzenia prof. Olgierda C. Zienkiewicza tytułem doktora honorowego Politechniki Częstochowskiej, z którym wystąpił Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, wynikał m.in. z faktu, że na tym właśnie Wydziale w latach 70. prowadzono pierwsze i unikalne w skali kraju badania nad wykorzystaniem MES w mechanice i termomechanice. Ten kierunek badań jest nadal rozwijany przynajmniej w 4 Instytutach na Wydziale. Profesor Olgierd C. Zienkiewicz zmarł 2 stycznia 2009 r.
prof. dr inż. Olgierd C. Zienkiewicz