Kontakt

Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

mgr Katarzyna Malmur
e-mail: katarzyna.malmur@pcz.pl
tel. służbowy: 343250401