Informacje Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Microsoft Office document iconWNIOSEK O DODATEK SPECJALNY (32 KB)

Microsoft Office document iconOŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE (35 KB)

PlikSkierowanie na badanie profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne, zmiana stanowiska (24.46 KB)

Microsoft Office document iconWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę (57.5 KB)

Microsoft Office document iconWniosek o nadanie orderu-odznaczenia (56.5 KB)

Microsoft Office document iconPismo o odznaczeniach (38 KB)

Microsoft Office document iconMedal Komisji Edukacji Narodowej - wniosek (33.5 KB)

PlikZapytanie o udzielenie informacji o osobie (31.38 KB)

Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 22/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi Zobacz i pobierz

Przy składaniu wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego należy dołączyć załączniki 1 i 1c
Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych (zapomoga socjalna, zapomoga losowa) należy dołączyć załączniki 1 i 1b

Treść zarządzenia 12.14 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów brutto składane w celu uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2019 933.75 KB  Pobierz
Załącznik nr 1a - OŚWIADCZENIE OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 769.08 KB  Pobierz
Załącznik nr 1b - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 836.92 KB  Pobierz
Załącznik nr 1c - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 916.94 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - Podział osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS według dochodu brutto 176.4 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - Wypoczynek osób uprawnionych. Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku urlopowego zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie 275.04 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 - Zapomogi losowe i dopłaty do imprez 914.88 KB  Pobierz
Załącznik nr 5 - Zapomogi socjalne 172.01 KB  Pobierz
Załącznik nr 6 - Częstotliwość przyznawania świadczeń 267.61 KB  Pobierz
Załącznik nr 7 - Pożyczki na cele mieszkaniowe 255.32 KB  Pobierz
Załącznik nr 8 - Dokumentacja wymagana przy pożyczkach na cele mieszkaniowe 479.12 KB  Pobierz
Załącznik nr 9 - UMOWA 887.49 KB  Pobierz
Załącznik nr 10 - Umowa poręczenia pożyczki z ZFŚS Politechniki Częstochowskiej 831.89 KB  Pobierz
Załącznik nr 11 - Umowa poręczenia pożyczki z ZFŚS Politechniki Częstochowskiej 819.81 KB  Pobierz

PDF iconZ15A-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem (293.4 KB)

PDF iconZ15B-wniosek o zasiłek opiekuńczy nad członkiem rodziny (292.11 KB)

Objaśnienie do: karty miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 374.05 KB pdf Pobierz
Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – przykład 1. Z zaznaczeniem urlopu oraz zwolnienia lekarskiego 494.57 KB pdf Pobierz
Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – przykład 2. Z zaznaczeniem pracy w sobotę i odbioru 511.8 KB pdf Pobierz
Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – przykład 3. Z zaznaczeniem wyjścia w celu oddania krwi - honorowi dawcy krwi oraz wyjścia w sprawach osobistych 499.14 KB pdf Pobierz
Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – przykład 4. Z zaznaczeniem delegacji ( szkolenia itp.) 499.1 KB pdf Pobierz
Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – przykład 5. Z zaznaczeniem nadgodzin 492.05 KB pdf Pobierz
Wyjaśnienie w sprawie staży naukowych i konferencji 266.47 KB pdf Pobierz