Dokumenty

Student 

Word klauzula

Pdf klauzula

Word oświadczenie

Pdf oświadczenie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych związanych z zakwaterowaniem na terenie Domów Studenckich

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych związanych z zakwaterowaniem na terenie Domów Studenckich

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych związanych z uczestnictwem w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych związanych z uczestnictwem w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu kształcenia.

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu kształcenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej

Pracownik 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla Pracowników Politechniki Częstochowskiej

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla Pracowników Politechniki Częstochowskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie

       

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych