Jubileusz 70-lecia - zapowiedzi

Wykład Otwarty "Współczesne trendy w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym "

Zapraszamy Państwa na wykład otwarty, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. o godzinie 17.00 na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w sali D-9 przy ulicy Akademickiej 3.                               

Treścią wykładu Współczesne trendy w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym jest prezentacja obiektów budowlanych oraz sposobów kształtowania przestrzeni publicznych w XXI wieku. Dokonanie przeglądu wybranych, zrealizowanych projektów w różnych krajach św w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym, które zmieniają i kształtują  współczesne aglomeracje miejskie.Wciąż rosnące zapotrzebowanie społeczne zarówno w zakresie nowoczesnego budownictwa, jak i kształtowania przestrzeni, zapewnia innowacyjność i ponadczasowość prezentowanych rozwiązań projektowych. Przedstawione kreatywne projekty, odnajdujące równowagę i harmonię między nowoczesną architekturą i przestrzenią publiczną, pokazują oryginalne efekty starań i zabiegi twórców oto, by zarówno budownictwo,jak i tereny zieleni miały wpływ na wysokie walory estetyczne miasta, zrównoważony rozwój oraz poziom warunków życia człowieka.

dr inż. Malwina Tubielewicz-Michalczuk, stopień naukowy dr nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, adiunkt w Katedrze Budownictwa i Architektury Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 12.04.2019

Wykład Otwarty "Innowacyjne technologie cyfrowe - budownictwo XXI wieku"

W ramach cyklu wykładów z okazji 70-lecia Politechniki Częstochowskiej, w dn. 27.03.2019 r. o godz. 17.00, w sali D9 budynku Wydziału Budownictwa przy ul. Akademickiej 3, odbędzie się wykład  otwarty zatytułowany „Innowacyjne technologie cyfrowe – Budownictwo XXI wieku”, który poprowadzi dr inż. Jacek Nawrot.

Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z technologią BIM (Building Information Modeling) wykorzystywaną na etapie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji budynku, skanowania laserowego istniejących obiektów budowlanych w celu tworzenia ich wirtualnych modeli oraz rozwiązania stosowane w tzw. inteligentnych budynkach.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy.

Autor: BKiM, 19.03.2019

"70 lat drukiem i bitami spisane"

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej serdecznie zaprasza na konferencję pt. ,,70 lat drukiem i bitami spisane", która odbędzie się z okazji Jubileuszu 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, w dniu 4 kwietnia 2019 roku w ramach 42 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach.

Patronat honorowy Konferencji objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Na konferencję zapraszamy zarówno bibliotekarzy jak i pracowników naukowych zainteresowanych podaną tematyką.

Planowane jest opublikowanie wystąpień konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji.

Problematyka konferencji:

  • historia, teraźniejszość i przyszłość bibliotek akademickich;
  • od tradycyjnych zbiorów do otwartych zasobów nauki;
  • tradycja i nowoczesność - technologie stosowane w bibliotekach;
  • od bibliotekarza do infobokera;
  • infrastruktura, usługi, użytkownicy wczoraj i dziś;
  • oraz wszelkie inne zagadnienia związane z tematem przewodnim konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Wszelkie pytania oraz formularze zgłoszeń prosimy kierować na adres: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Propozycje wystąpień natomiast na adres: dagmarab@bg.pcz.pl

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeń do dnia 15 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce Jubileusz 70-lecia BGPCz

 

Autor: BKiM, 06.03.2019