Jubileusz 70-lecia - relacje

Otwarcie wystaw stałych: „70 lat Politechniki Częstochowskiej”, „100 lat 27. Pułku Piechoty” połączone z uroczystością promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia medali

W dniu 21 listopada 2018 r. w budynku Rektoratu otwarto dwie wystawy stałe: „70 lat Politechniki Częstochowskiej” oraz „100 lat 27. Pułku Piechoty”. Pierwsza z nich ma charakter historyczny i pokazuje w układzie chronologicznym najważniejsze fakty z przeszłości Uczelni, a także jej współczesne oblicze. Druga natomiast nawiązuje do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prezentując historyczne zasługi 27. Pułku Piechoty w walkach o utrzymanie państwowości polskiej. Następnie w Klubie „Politechnik” odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia medali: „Za długoletnią służbę”, „Komisji Edukacji Narodowej” „Zasłużonemu dla Uczelni” i „Za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej”.

Autor: BKiM, 21.11.2018

Warsztaty edukacyjno-ekonomiczne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie.

W dniach 19.10, 9.11.2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego FaMa Business Leaders Club, przy aprobacie Dziekana Wydziału Zarządzania dr hab. Doroty Jelonek prof. PCz oraz wsparciu Prodziekana Wydziału Zarządzania ds. programowo-organizacyjnych dr. inż. Marcina Zawady, przeprowadzili warsztaty edukacyjno-ekonomiczne pt. Decyduj jak przedsiębiorca dla uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku oraz warsztaty edukacyjno-ekonomiczne pt. Myśl jak przedsiębiorca dla uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie.

Autor: BKiM, 09.11.2018

Konferencja Naukowa „Oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa - uczelnie dla przemysłu”

W dniach 25-26 października 2018 roku odbyła się konferencja „Oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa - uczelnie dla przemysłu”. To spotkanie naukowe służy przedstawieniu innowacyjnych rozwiązań w oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadami ściekowymi, a także aktualnych problemów występujących w małych, średnich i dużych oczyszczalniach ścieków.

Autor: WebAdmin, 26.10.2018

Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Naukowców „Materiały, technologie i systemy zarządzania w budownictwie”

W dniach 25–26 października 2018 roku odbyła się Konferencja Naukowo- Techniczna Młodych Naukowców „Materiały, technologie i systemy zarządzania w budownictwie”, zorganizowana przez studenckie koło naukowe „Eco-Building” działające przy Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa. Konferencja odbywała się pod patronatem dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej Izby Budownictwa oraz Stowarzyszenia Menadżerów Jakości i Produkcji. Partnerem konferencji był Częstochowski Oddział PZITB, obchodzący w tym roku jubileusz 65-lecia działalności. W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci wraz z opiekunami z 10 krajowych ośrodków naukowych. Patronowały jej czasopisma techniczne: Materiały Budowlane, Izolacje, Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, ZN PCz – seria Budownictwo oraz Production Engineering Archives.

Autor: WebAdmin, 26.10.2018

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami”

25 października Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości oraz studenckie koła naukowe „MacroKnow”, „Bankowiec XXI wieku”, „Analityk Samorządowy” oraz „Innowator” byli organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami”. Honorowy patronat nad konferencją objęła dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach mgr Aurelia Hetmańska.

Autor: WebAdmin, 25.10.2018

Strony