Aktualne zamówienia


Roboty (3)

Dostawy (15)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.11.19
2019-12-20 godz. 10:30
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/19

2019.11.18
2019-12-19 godz. 09:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-43/19

2019.11.15
2019-12-18 godz. 09:30
Dostawa notebooków dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-42/19

2019.10.29
2019-12-03 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-38/19

2019.11.21
2019-11-29 godz. 10:30
Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-41/19

2019.11.21
2019-11-28 godz. 09:30
Dostawa związku metaloorganicznego ZP/ZN-18/19

2019.11.21
2019-11-28 godz. 09:30
Dostawa wanny laboratoryjnej wraz z oprzyrządowaniem służącej do fizykalnych badań modelowych ZP/ZN-17/19

2019.11.20
2019-11-28 godz. 09:30
Dostawa 2 lekkich dronów ze sterowaną kamerą i systemem wykrywania przeszkód dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-59/A/19

2019.11.14
2019-11-26 godz. 11:30
Dostawa aparatury dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/19

2019.11.15
2019-11-26 godz. 11:30
Dostawa drona ze zintegrowaną kamerą termowizyjną-wideo na gimbalu ZP/ZN-16/19

2019.10.07
2019-11-21 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-33/19

2019.11.13
2019-11-21 godz. 09:30
Dostawa jednostopniowej ciągarki laboratoryjnej wraz z osprzętem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-56/A/19

2019.11.08
2019-11-19 godz. 11:30
Dostawa stanowiska do badania stateczności kolumn poddanych obciążeniu konserwatywnemu wywołanego elementami masowymi dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej ZP/D-55/A/19

2019.10.11
2019-11-14 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-35/19

2019.10.22
2019-11-05 godz. 11:30
Dostawa lustrzanki cyfrowej z obiektywem dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-49/A/19

Usługi (2)