Aktualne zamówienia


Roboty (2)

Dostawy (17)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.10.30
2020-12-02 godz. 10:30
dostawa Cyfrowej Platformy internetowej, jako narzędzia sieci współpracy Partnerów Projektu oraz MŚP, wraz z wdrożeniem i konfiguracją dla projektu realizowanego przez Politechnikę Częstochowską pn. Network of service providers for eco-innovations in manufacturing SMEs (#R077 ECOLABNET), współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Interreg Baltic Sea Region. ZP/DK-42/20

2020.10.02
2020-11-16 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-36/20

2020.10.07
2020-11-10 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-37/20

2020.10.29
2020-11-10 godz. 10:30
Dostawa dwóch zestawów dydaktycznych do nauki pneumatyki oraz dwóch zestawów do nauki elektropneumatyki dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-60/A/20

2020.10.28
2020-11-10 godz. 10:30
Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-61/A/20

2020.10.27
2020-11-05 godz. 10:30
Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-62/A/20

2020.09.16
2020-11-03 godz. 10:30
Dostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-29/20

2020.10.21
2020-11-03 godz. 10:30
Dostawa wycinarki laserowej fiber z osprzętem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-58/A/20

2020.10.09
2020-10-29 godz. 10:30
Dostawa i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/20

2020.10.20
2020-10-29 godz. 10:00
Dostawa pięciu stanowisk ćwiczeniowych do Laboratorium Czujników i Interfejsów oraz Diagnostyki Pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/20

2020.10.14
2020-10-27 godz. 10:30
Dostawa wycinarki drutowej elektroerozyjnej dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej ZP/D-54/A/20

2020.09.18
2020-10-22 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-28/20

2020.10.09
2020-10-20 godz. 10:30
Dostawa systemu pomiarowego PXIe wyposażonego w kartę z jednoczesnym wyzwalaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-48/A/20

2020.10.07
2020-10-20 godz. 10:30
Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-53/A/20

2020.10.07
2020-10-20 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-56/A/20

2020.10.06
2020-10-15 godz. 10:30
Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-17/20

2020.09.29
2020-10-13 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/20