70 lat doświadczenia
w działalności naukowej
i edukacyjnej

Zobacz więcej

Łazik z Politechniki Częstochowskiej najlepszy na świecie!

Zobacz więcej

6 wydziałów,
30 kierunków,
ponad 100 specjalności

Zobacz więcej

Z tradycją
w nowoczesność

Zobacz więcej

Rekolekcje

Emaus

REKOLEKCJE AKADEMICKIE NA DOBRY POCZĄTEK

08-09 października 2018 r.

19.00 Msza św.

20.00 Nauka rekolekcyjna

Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Olszewski SCJ

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie dla Wydziału Elektrycznego w dniach:

  • 18 października 2018 r. (czwartek)  w godzinach 9.45 - 15.15 - ze względu na wybory uzupełniające przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego, przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego oraz przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
  • 23 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 11.30 - 13.15 - ze względu na wybory uzupełniające Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju, zgodnie z Komunikatem nr 37/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Elektrycznego.

Msza Święta

Msza święta w intencji studentów i pracowników Uczelni, której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej dr Andrzej Przybylski, zostanie odprawiona 14 października br., o godzinie 20.00, w Kościele Akademickim pw. św. Ireneusza BM, ul. Kilińskiego 132.