Rekrutacja 2020/2021

Zobacz więcej

Forum Kultury Studenckiej

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej jest jednym z kilkunastu ośrodków uczestniczących w dwuletnim ogólnopolskim projekcie pod nazwą „Forum Kultury Studenckiej" dotyczącym rozpoznania stanu kultury studenckiej w Polsce.

Badania na temat kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce zrealizowane zostały na przełomie listopada i grudnia 2019 roku we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Uzyskana diagnoza zostanie uzupełniona o informacje zdobyte od ekspertów czynnie działających w akademickich centrach kultury w Polsce.

Działania obejmują analizę zachowań i potrzeb studentów w obszarze kultury studenckiej, budowę sieci jednostek i mapę instytucji wspierających kulturę studencką, organizację spotkań, warsztatów, seminariów, animowanie współpracy między jednostkami oraz opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury w Polsce.

Ważnym etapem Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej jest budowanie sieci akademickich centrów kultury z całego kraju.

W seminarium online, które prowadziła 28 maja br. Izabela Pastuszko, Dyrektor Programowy Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej „Chatka Żaka”, pomysłodawczyni i pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej, wzięli udział przedstawiciele 16 akademickich centrów kultury, w tym i z Częstochowy.

Była to okazja do zaprezentowania działalności każdej instytucji, wymienienia się doświadczeniami i oczekiwaniami wobec Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Spotkanie było transmitowane 28 maja o godz. 14.00. Można go zobaczyć pod linkiem https://www.facebook.com/watch/live/?v=640018729884757

Liturgiczne zakończenie roku akademickiego

Zapraszamy Środowisko Akademickie naszego miasta na liturgiczne zakończenie roku akademickiego 2019/20 w niedzielę 7 czerwca br. o godz. 20.00
w Kościele Akademickim pw. św. Ireneusza BM przy ul. Kilińskiego 132
w Częstochowie. Mszę św. odprawi ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Ks. Proboszcz Rafał Grzesiak

Diecezjalny Duszpasterz Akademicki

Zdalne nauczanie i praca na PCz

Zdalne nauczanie na Politechnice Częstochowskiej rozpoczęło się w roku 2008 w wyniku realizacji projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tamtym czasie powstała pierwsza wersja serwera e-learningowego. Został również powołany zespół ds. e-learningu, który działa do dzisiaj. Skład zespołu zmieniał się kilka razy, ale w nieznacznym stopniu.

Przez 12 lat zespół przeprowadził szereg szkoleń dla pracowników dydaktycznych  PCz umożliwiając im prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zespół ten był też w stanie wdrożyć e-learning dla całej Uczelni w zaledwie kilka dni. To wielkie osiągnięcie, ponieważ niewiele uczelni zrealizowało takie przejście z tradycyjnego nauczania na zdalne w tak krótkim czasie. Cała platforma zbudowana jest na bazie darmowego oprogramowania (tzw. OpenSource) na serwerach MSK CzestMAN -- jednostki Uczelni odpowiedzialnej za infrastrukturę światłowodową oraz dostęp do ogólnopolskiej sieci PIONIER.

Pracownicy zespołu, za zgodą Rektora Politechniki Częstochowskiej, postanowili wesprzeć szkoły na terenie Częstochowy udostępniając im zasoby na naszych serwerach oraz przeprowadzając szkolenia w zakresie zdalnego nauczania. Z tej pomocy postanowiły skorzystać Szkoła Podstawowa nr 50, gdzie zostało przeszkolonych większość nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. W tym zakresie zespół jest nadal otwarty na współpracę, jeżeli pojawią się chętne szkoły.

Aktualnie na platformie jest ok. 7000 użytkowników oraz 3800 kursów. Praktycznie większość zajęć realizowanych jest w sposób zdalny z wykorzystaniem tylko i wyłącznie naszego systemu. Nauczyciele przeprowadzają wykłady, laboratoria, ćwiczenia, zaliczenia oraz egzaminy. Studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji on-line. Również w ten sposób odbywają się posiedzenia Senatu Politechniki Częstochowskiej, spotkania rad dyscyplin naukowych i rad programowych na poszczególnych wydziałach Uczelni oraz zebrania pracowników. Ostatnio przeprowadzono również zdalnie wybory na funkcję Rektora Politechniki Częstochowskiej, a w najbliższym czasie będą odbywać się wybory do Senatu Uczelni. Platforma będzie również przygotowana do przeprowadzenia zdalnych obron prac dyplomowych.